Disclaimer

Het gebruik van de website www.buroproject.be (de “Website”) is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door deze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden. Buro Project als eigenaar van de website, behoudt zich het recht om zonder enige beperking de gebruiksvoorwaarden van de website aan te passen zonder een voorafgaande schriftelijke verwittiging.

Informatie

Buro Project NV streeft ernaar op deze website altijd juiste en geactualiseerde informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld staat Buro Project NV niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van deze informatie. We kunnen geen enkele waarborg geven over de informatie op onze website. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Buro Project NV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Alle foto’s en teksten op onze website zijn geproduceerd door onszelf of door derde partijen waarmee wij samenwerken. Er rust auteursrecht op deze afbeeldingen en teksten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Buro Project NV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Buro Project NV.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer in de toekomst wijzigen, dan kan u op deze pagina steeds de meest actuele versie van onze disclaimer terug vinden.