Welke persoonsgegegevens verwerken wij? 

Wij verwerken mogelijk de volgende persoonsgegevens, afhankelijk van de producten of diensten die u bij ons afneemt: 

  •  Voor- en achternaam 
  •  Bedrijfsnaam 
  •  E-mailadres
  •  Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  •  Overige gegevens die u zelf actief aan ons verstrekt door het invullen van het contactformulier op onze website of door contact op te nemen via e-mail of telefonisch
Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens? 

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

  •  Wettelijke verplichtingen
  •  Uitvoeren van een overeenkomst
  •  Versturen van nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld
Delen van persoonsgegevens met derden 

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van veiligheid te garanderen. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

MailChimp 

Voor het versturen van nieuwsbrieven, waarvoor u zich actief heeft aangemeld via onze website, gebruiken wij MailChimp. Hierin importeren wij e-mailadressen in lijsten. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden na toestemming van de betrokkene.

Google Analytics 

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google is uitgeschakeld. Tot slot gebruiken we de Google Analaytics-cookie niet in combinatie met andere diensten van Google.

Rechten van de betrokkene 

Als betrokkene heb je steeds het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Om van je rechten gebruik te maken kan je ons steeds contacteren via info@buroproject.be. Om er absoluut zeker van te zijn dat dit verzoek door jou persoonlijk wordt gedaan, vragen we om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Let er op dat je hierbij je gevoelige gegevens zwart maakt (zoals je foto, rijksregisternummer, etc.). Dit volledig ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek en dit uiterlijk binnen de twee weken. 

Indien je rechten niet worden gerespecteerd heb je steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Bewaartermijnen 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen of verzameld en van eventuele wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren. Indien je hier verdere vragen over hebt kan je ons steeds contacteren via info@buroproject.be.